Lund

Bättre än rikssnittet för hemlösa i Lund

1:21 min

De hemlösas situation i Lund är under kontroll och blir bättre år för år. Det budskapet fick regeringens samordnare för hemlösa av Lunds toppolitiker idag.

Michael Anefur (KD), regeringens hemlöshetssamordnare, är på en turné i landet och Lund är den 44:e kommunen han besöker. Hela onsdagen fick han lyssna till vad Lund gjort för att minska antalet hemlösa.

Lunds toppolitiker och tjänstemän kunde berätta att de hemlösa 2012 är 117, en minskning med fem. Siffrorna imponerade på Anefur:

– Lund ligger i statistiken en bit under medel i Sverige. Sedan kan man säga att Lund har koll på flödet. Hur går det för det här människorna som finns i de här situationerna år ett? Vad har hänt år två?

– Och där ser vi att två tredjedelar inte finns kvar som hemlösa år två, utan har gått vidare till något annat. En del kan ha flyttat från kommunen, några kan ha fått bostad. Det är ändå ett mått på att de metoder man använder fungerar, sa Michael Anefur.

De hemlösas förening i Lund var inte inbjuden till mötet med regeringens samordnare. Föreningen ifrågasätter siffrorna och hävdar att det finns dubbelt så många hemlösa i Lund.

Kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid (Moderaterna) var ganska nöjd med siffrorna, men framhöll att helt nöjd går det bara att bli när ingen behöver vara hemlös.

Ett problem i Lund är att kommunen har osedvanligt många privata fastighetsägare. Dessa är mycket ovilliga att hyra ut någon av sina få lägenheter till hemlösa. Här borde kommunen satsa på övertalning, tyckte Michael Anefur.

Det stora problemet i Lund vad gäller det hemlösa, är ändå att det byggs alldeles för få bostäder. Mats Helmfrid lovade fler initiativ från kommunens sida

– Vi jobbar nu att underlätta till exempel detaljplaner för att det ska gå snabbare och därmed få fler att bygga bostäder. Vi berättar också att eftersom bostadsmarknaden ser ut som den gör, så är det ingen risk att bygga bostäder i Lund, man kommer att få sina lägenheter uthyrda om det är hyresrätter.

De hemlösas förening i Lund var inte inbjuden till dagens möte men ifrågasätter kommunens låga siffror.