Skåne

Folktandvården i Skåne bolagiseras

1:52 min

Folktandvården i Skåne kommer att bolagiseras. Beslutet fattas under våren, och tanken är att folktandvården ska fungera som ett regionägt bolag från årsskiftet.

– Det säger inte mig någonting. Jag är väldigt nöjd med den tandvård som jag har fått, och då funderar man ju inte på att göra något annat val, säger Malmöbon Git Hejderup, som brukar gå till folktandvården i Malmö.

Moderaten Michael Sandin är ordförande i vårdproduktionsberedningen och säger så här om varför tandvården ska bolagiseras.

– Folktandvården är lite annorlunda än annan verksamhet vi bedriver, och för att de ska få liknande villkor som den tandvård som verkar på den konkurrensutsatta marknaden, så tror vi att det här är en bättre organisationsform, säger Michael Sandin (M), ordförande i vårdproduktionsberedningen.

En bolagisering kommer att kosta pengar, både att byta organisation och genom en momsengångssumma på runt 30 miljoner kronor. Oppositionen är kritisk - oron är stor för att politikernas inflytande minskar och att tandvårdskliniker lättare kan läggas ner. Michael Sandin säger att regionstyrelsen genom ägardirektiven kan styra bolaget men erkänner att kliniknedläggningar inte längre blir en fråga för regionfullmäktige.

– Friheten kommer naturligtvis innebära att klinikstrukturen i framtiden blir lättare att anpassa, både att starta nya och filialer men också att befintliga kliniker i ett längre perspektiv inte finns på de platser som de finns idag, säger Michael Sandin.

 Malmöbon Git Hejderup tycker att det är bra att tandvården kan bestämma mer själv.

– Större självbestämmande tror jag absolut på. Annars ska det gå så många vändor innan någonting blir bestämt, säger hon.