Ambulanssjukvården i Skåne

Ambulansöverläkare flyr inför omorganisationen

I höst tas det medicinska ansvaret för ambulanssjukvården i Skåne över av privata vårdföretag men redan har fem av sex ambulansöverläkare på regionens prehospitala centrum sagt upp sig. Det gör att det blir tufft att klara verksamheten fram till övergången, konstaterar centrets chef, Poul Kongstad i Sydsvenskan.

Han har vädjat till de läkare som hoppat av att stanna så länge de kan men många av dem har redan fått nya jobb.