Helsingborg

Ångfärjestationen blir inte byggnadsminne

1:12 min

Länsstyrelsen säger nej till att göra Ångfärjestationen i Helsingborg till byggnadsminne. Eftersom färjeläge och järnvägsspår tagits bort kan man inte längre avläsa kopplingen mellan järnväg och färjetrafik, menar länsstyrelsen.

– Vi gjorde en kulturhistorisk bedömning och enligt den uppfyllde Ångfärjestation kraven på att bli byggnadsminne, säger länsantikvarie Thomas Romberg.

Helsingborgs kommun har varit motståndare till byggnadsminnesförklaringen eftersom man vill flytta stationshuset till andra sidan torget och bygga en konferensanläggning på den plats där stationen ligger idag. Kommunens motstånd var också ett av skälen till att länsstyrelsen fattade det beslut man gjorde.

Beslutet kan bara överklagas av Riksantikvarieämbetet.