Skåne

Arbetslöshet plågar skånsk ekonomi

Arbetsmarknaden är ett växande bekymmer för Skånes ekonomi. Den Sydsvenska ekonomin stärks under 2013 men plågas av hög arbetslöshet och närheten till den krisande danska ekonomin. I slutet av 2012 var arbetslösheten på 10 procent, vilket är högre än riksgenomsnittet. När tillväxten på andra sidan sundet repar sig och den globala ekonomin stärks, förbättras tillväxten och arbetsmarknaden successivt i Sydsverige.