Malmö

Tullverkets chef känner inte till maskningen

1:27 min

Personalen på tullen i Malmö är missnöjda och nu sprids rykten om att de i protest arbetar långsammare. Under den senaste månaden har narkotikabeslagen minskat med 16 %, jämfört med förra året, vilket kan vara en följd av personalnedskärningar.

– O man kan ju säga så här att den personalen som är ute på fältet måste vara hungriga och är de inte det så minskar ju effekten. Och effekten av det är ju mindre beslag. Det här missnöjet, vi hoppas ju såklart att arbetsgivaren lyssnar på argumenten, säger fackförbundets ordförande Jan Martinsson och menar på att personalen fått nog.

Det är främst nedskärningar bland personalen som gjort arbetarna vid tullen i Malmö så missnöjda.

Fackordförande Jan Martinsson berättar att dom ibland bara kan stå och bevaka trafiken eftersom de är för få för att gripa in. Personer som går i pension ersätts inte av ny och ständigt utökade arbetsuppgifter gör nu att personalen säger ifrån. Om dom i protest arbetar långsammare eller ej, vill ingen bekräfta men Jan Martinsson medger att arbetet inte sker så effektivt som det borde.

Tullverkets operativ chef Mickel Nelander ser inget samband mellan de minskade beslagen och personalen men ser allvarligt på situationen och tanken på att personalen maskar.

– Ja, skulle det va på det viset att man ägnar sig åt något sånt det ser vi oerhört allvarligt på naturligtvis för då gör man ju inte sina arbetsuppgifter. Och det kan jag aldrig försvara något sånt beteende. Men som sagt så har jag inga indikationer på något sånt, förutom från massmedia, säger Michael Nelander, operativ chef för tullverket i Skåne och Blekinge.

Tullverket har för närvarande cirka 2 200 anställda. Myndigheten verkar i hela landet men främst vid gränsorter med större resande- och godsflöden. I huvudsak i Stockholm, Göteborg och Malmö.

I fjol gjorde tullen bland annat 7 131 beslag av narkotika, en ökning med 20 procent jämfört med året innan.