Skåne

Miljonsatsning på forskning om flyktingars hälsa

1:12 min

Många nyanlända flyktingar som har fått uppehållstillstånd mår dåligt och nu satsas elva miljoner kronor i Skåne på forskning i hur hälsan kan bli bättre.

– Brist på hälsa kan bli ett hinder när nyanlända flyktingar ska bygga sin framtid och komma in på utbildningar eller på arbetsmarknaden, säger projektets samordnare Carin Björngren Cuadra, Malmö högskola. 

I projektet Stödplattform för migration är tanken att alla samhällsaktörer som möter nyanlända flyktingar ska arbeta hälsofrämjande. Länsstyrelsen, Malmö högskola, Lunds universitet, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Region Skåne, flera kommuner och föreningar är med i projektet, men även nyanlända flyktingar själva. 

--  Så att man själv är med och deras röster också blir hörda om vad det är som funkar och inte funkar och vad som skulle kunna göras bättre, säger Carin Björngren Cuadra, Malmö högskola.