Landskrona

Landskronabor överklagar Region Skånes beslut

1:03 min

Förvaltningsrätten i Malmö har fått ta emot flera överklagande av Region Skånes beslut om att lägga ner operationsverksamheten på Landskrona lasarett. Bara dagar efter beslutet låg femton överklaganden på rättens bord från lika många missnöjda.

Det är främst Landskronabor som överklagar, både anställda och andra. Oron där är stor över regionledningens åtgärdspaket, som vårdproduktionsutskottet beslutade om i fredags.

Några har begärt inhibition, det betyder att man kräver att beslutet inte får verkställas innan målet är prövat i sak.

Just inhibitionen snabbehandlar rätten och man har redan förelagt Region Skåne att yttra sig det ska va gjort senast på tisdag i nästa vecka säger domaren Madeleine Westberg.

Om det skulle bli att inhibition stoppas alltså tills vidare hela åtgärdspaketet bl a att flytta fyratusen operationer från Landskrona till andra sjukhus. Men där är vi inte idag, det beslutet tas av förvaltningsrätten inom de närmaste veckorna.

Sedan återstår att behandla själva huvudfrågan, ifall vårdproduktionsutskottets beslut kan anses vara lagligt eller inte.

Om rätten skulle besluta om inhibition prioriteras huvudärendet, annars kan det ta ett år att behandla hos förvaltningsrätten som har ungefär 20 000 mål varje år.