Nordväst, Landskrona

Karlslunds bibliotek hotas av stängning

1:24 min

Karlslunds bibliotek i Landskrona hotas av stängning sen utbildningsförvaltningen sagt upp ett samarbetsavtal och tänker göra om lokalen till förskola. Men bibliotekschef Susann Ek i Landskrona säger att hon arbetar intensivt för att rädda biblioteket, och att det finns tre förslag till nya lokaler om man måste flytta.

Det ena alternativet är ett skolbibliotek i närheten. Det andra är en liten mindre lokal i en före detta förskola där det finns familjecentral, barnavårdscentral, öppen förskola och fritidsgård i dag. Det tredje en lite större tom lokal på Karlslundstorget.

Susann Ek ska nu lista för- och nackdelar med de olika alternativen. Sen får politikerna i Kulturnämnden i ta beslut i mitten på mars. Hon säger att hon haft kontakt med ledande politiker redan och fått signaler om att de vill att biblioteket i Karlslund ska finnas kvar.

Själv är hon också angelägen om att hitta en lösning.

– Det är väldigt viktigt med de här offentliga mötesplatserna, säger hon. Kanske speciellt i ett område som Karlslund där man kan mötas över åldersgränser gränser av etnicitet och religion och så.

Hon säger att när vårdcentralen lagts ner och en del andra verksamheter försvunnit så finns det också ett symbolvärde i att man får behålla sitt bibliotek.

– Jag tror det betyder väldigt mycket, säger hon.