Malmö

997 utan eget hem i Malmö

Antalet hemlösa i Malmö minskade något under förra året. Det visar siffror från kommunen. Förra året var 997 personer i Malmö utan eget hem. Enligt Malmö kommun beror hemlösheten främst på att de hemlösa har svårt få hyreskontrakt, eftersom de inte har några referenser, inte på att de har några sociala problem.

Det är 42 personer färre än under 2011. Sett över en längre tidsperiod har dock antalet hemlösa i Malmö ökat kraftigt. Antalet barn som var utan eget hem i Malmö under förra året var 231, jämfört med 48 barn för tio år sedan.