Skåne

Överläkare säger upp sig inför klinikflytt

1:15 min

Överläkare Anders Bergström har nu valt att säga upp sig i protest mot förslaget att flytta ögonkliniken på SUS till Landskrona. Politikerna som vill genomföra flytten menar att det skulle bidra till minskade köer och en bättre specialistvård, något som överläkare Anders Bergström riktar stark kritik mot.

Det var i januari som regionledningen i Skåne kom med förslaget om att flytta ögonkliniken från SUS till sjukhuset i Landskrona. Anledningen till flytten är att man vill satsa mer på specialistvård för att minska vårdköerna. För överläkare Anders Bergström blev detta droppen och nu efter 28 år i Skåne säger han upp sig.

– Det värsta med att flytta verksamheten till Landskrona är att man kapar alla band med forskningen och alla syskonkliniker. Forskningen kommer att lida, säger överläkare Anders Bergström.

Han tror att flytten till Landskrona kommer bli ännu mer dramatisk än sammanslagningen mellan Lunds och Malmös ögonkliniker som ägde rum 2009. Den flytten har även regionrådet Michael Sandin erkänt varit ett misslyckande men trots det tror han att en ny flytt till Landskrona kan vara den rätta nysatsningen som behövs för vården.

– Det krävs en förändring för att öka tillgängligheten i vården. Sedan får man inte vara så rädd för att bedriva verksamhet på olika ställen i Skåne, jag tror vi kommer se mer av detta i framtiden, säger regionrådet Michael Sandin (M).

Beslut om flytt kommer den 26 mars.