Skåne

Nya naturreservat men inga nya pengar

1:31 min

Regeringen har beslutat att det ska bildas nya naturreservat framför allt för att skydda skogen. Bara i Skåne blev det tolv nya reservat i fjol. Ändå har länsstyrelsen inte fått någon ökning av anslagen för att sköta de skånska nationalparkerna och naturreservaten sen 2007.

Det gör att det är svårare och svårare att klara skötseln, och någon ljusning syns inte i år.

– Vi har nyligen fått besluten från Naturvårdsverket som gäller 2013 och vi kommer att få nästan en miljon kronor mindre i år än i fjol, säger naturvårdsdirektör Paul-Erik Jönsson vid länsstyrelsen. Det blir tufft för oss och vi måste prioritera hårdare vilka åtgärder som vi måste genomföra.

Länsstyrelsen ansvarar för skötseln av tre nationalparker och 220 naturreservat plus några andra mindre naturområden. Det finns skötselplaner både för nationalparkerna och alla naturreservaten. Men dem kommer man inte ha möjlighet att följa fullt ut.

Länsstyrelsen kommer att prioritera Kullaberg, Söderåsen Nationalpark, Stenshuvuds Nationalpark och en del reservat nära tätorterna som har många besökare. Man kommer också att prioritera reservat som kräver årlig slåtter och där det måste finnas betesdjur.

Däremot kommer skötseln av en del skogsreservat att skjutas på framtiden. Men Paul-Erik Jönsson tror inte att det blir några allvarliga konsekvenser på kort sikt.

– Men vi kommer säkert att få fler klagomål från allmänheten på att vissa anläggningar inte är i ordning som de ska, säger han. Men vi kommer att ha säkerheten som första prioritet. Är det något som riskerar att skada människor eller djur så kommer vi att plocka bort det. Det kan till exempel vara spänger eller stättor som inte är tillräckligt bra.