Lund

Demensvård blir mobil

2:02 min

Demensföreningen i Lund känner stor oro inför Skånes universitetssjukhus planer på att lägga ner sjukhusets enda vårdavdelning som finns för dementa i Lund. Mobila team ska istället hjälpa patienterna hemma.

Ulla Lundborg Berggren, ordförande i föreningen, säger att det ibland är nödvändigt att kunna vårda dementa på sjukhus.

– Man känner inte igen sin partner hemma, man kan inte orientera sig, man vill gå ut när det är natt. Man förstår inte andras välvilja, när de vill hjälpa till. Med all respekt för att teamarbete och hemsjukvård klarar de flesta, men det är inte värdigt att en äldre anhörig ska vakta de här som man inte klarar av, säger hon.

Minneskliniken behöver spara pengar och föreslår att vårdavdelningen med tolv platser i Lund stängs redan till sommaren. Det är oklart hur mycket som sparas, men det handlar om miljonbelopp. Beslutet ska fattas av sjukhusledningen.

Klinikchefen Åsa Wallin säger att man samtidigt vill jobba mer modernt med ett mobilt team med bland annat läkare, sjuksköterskor och kurator som kan hjälpa dementa hemma.

– Vi vet att det här fungerar bra, och är ett bra arbetssätt, för vi når ut till fler vårdtagare och sätter hjul på sjukhuset. Äldre med minnessjukdomar mår inte bra av att flyttas eller läggas in på sjukhus, säger hon.

I Malmö har man jobbat så här sedan 2005, och enligt Åsa Wallin har det varit framgångsrikt. Tanken är att kunna hjälpa i hemmet i ett tidigare skede och även hjälpa anhöriga i kontakten med kommunerna.

Krister Westerlund, ordförande i Alzheimerföreningen, känner ingen oro med tanke på att det fungerat bra i Malmö. Men Ulla Lundborg Berggren från Demensföreningen befarar att ingen längre kommer vilja ta hand om de här patienterna, när de behöver sjukhusvård.

– Ingen vill ha dem, och ingen kan ha dem. De blir alltså vårdens Svartepetter, och det vet egentligen alla inom vården att det är på det viset, säger Ulla Lundborg Berggren.

– Den risken tror jag kommer bli lägre än vad den är nu, för ett mobilt team ska kunna erbjuda hjälp på plats på avdelningarna på SUS. Till exempel så kan man gå konsult, ha utbildningar på vårdavdelningarna, och man kan också till och med erbjuda ronder, säger klinikchefen Åsa Wallin.