Malmö

Vapenexpert ska visa Mangs skuld

1:33 min

I dag var den viktigaste dagen i hovrättsförhandlingarna mot den livstidsdömde Peter Mangs i Malmö. Åklagarna hade begärt tilläggsförhör med en vapenexpert från Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) för att visa att Peter Mangs är skyldig till fler grova brott än dem han dömdes för i tingsrätten.

– Vi menar att det finns ett samband mellan de olika brotten. Tillvägagångssätt och det finns ett tekniskt samband som vi tycker är intressant. Sedan får vi se vad Hovrätten kommer fram till, säger Solveig Wollstad, chefsåklagare.

Den tekniska bevisningen var avgörande när tingsrätten fällde Peter Mangs för två mord och fem mordförsök men han friades för ett mord och fem mordförsök för att tingsrätten ansåg att den tekniska bevisningen på de åtalspunkterna inte var tillräckligt stark.

Idag försökte åklagarna klargöra med hjälp av SKL:s expert att den bevisning som tingsrätten ansåg var för svag egentligen är stark. Åklagarna visade hur kulor från brott han fällts för kan kopplas till kulor från brott han friats för.

Peter Mangs fortsätter att neka till brott och har, enligt åklagarna, begärt att kulor och kulfragment från morden och mordförsöken skall sparas inför en eventuell begäran om resning om han nu också fälls av hovrätten.

Kammaråklagare Håkan Larsson menar att Peter Mangs skall fällas för tre mord och tretton mordförsök och därför var dagens tilläggsförhör med vapenexperten Stefan Pettersson särskilt viktigt.

– Har du rent praktiskt suttit och jämfört kulan från Regementsgatan med kulan från Venedelsfridsgatan med kulan från Munkhättegatan med kulan från Regementsgatan med kulan från Köpenhamnsvägen, frågar Håkan Larsson, kammaråklagare.

– Ja.

Alla kulorna korsvis mot varandra?
– Ja.

Och de stämmer då som du har beskrivit?
– Ja, jag har hittat överensstämmelser mellan de här, svarar Stefan Pettersson.