Skåne

Femklövern fick hård kritik i vårddebatten

1:42 min

I dag hölls en särskild vårddebatt i regionfullmäktige i Kristianstad. Debatten rörde vitt skilda frågor, men oppositionen kritiserade framför allt omflyttningarna av verksamheter mellan sjukhusen. Henrik Fritzon (S) och Saima Jönsson Fahoum (V) var kritiska mot hur beslutet fattats och efterlyste mer demokrati.

– Det ska finnas utredningar och konsekvensanalyser innan beslut tas, inte som nu när två män i ett utskott i praktiken fattar strukturella beslut med vittgående konsekvenser utan någon kontakt med klinikerna i fråga, sa Saima Jönsson Fahoum i debatten.

– Det är kass. Ingen tycker att det är bra. Jag har inte hört en enda medborgare, en enda patient, en enda anställd som tycker att det är bra. Det är väl inte ett lyssnande ledarskap, frågade Henrik Fritzon.

Den särskilda debatt som hölls i regionfullmäktige i dag om inriktningen för den skånska hälso- och sjukvården kom till på initiativ av Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Oppositionen målade upp bilden av en sjukvård i kris, majoriteten pekade i stället på kortade köer.

Oppositionen framhöll som vanligt att det behövs mer pengar och mer personal i vården. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill som vanligt höja skatten, medan Sverigedemokraterna är mer otydliga. Den styrande femklövern däremot anser att oppositionen inte förstår att det krävs förändringar i vården för att klara behoven, även om Gilbert Tribo (FP) erkände i debatten att det finns utmaningar.

– Men låt oss då ta tag i dem och inte sticka huvudet i sanden, och säga att allt bara är mer resurser. Jag utesluter inte det, och det kan absolut vara en del av lösningen i framtiden, men det kan inte vara lösningen på allt. Vi måste våga arbeta med strukturerna och arbetssätt i den skånska sjukvården, sa Gilbert Tribo.

Majoritetens ledande sjukvårdspolitiker Carl-Johan Sonesson (M) sa att han ser fler vårdval som en lösning för vården och som ett  sätt att öka valfriheten för patienterna.

– Vi i femklövern ger vård närmare patienten. Vi påstår inte heller att allting är bra, men det har blivit mycket bättre, sa han.