Skåne

Positiv Hjärnkoll även i Skåne

Kampanjen Hjärnkoll har sedan 2009 arbetat för att ändra attityder till personer med psykisk ohälsa, och nu visar en rapport att fler är positiva till personer med psykisk ohälsa idag jämfört med tidigare. Sedan 2011 är Skåne ett av de län som arbetar aktivt med kampanjen och det har lett till ändrade attityder även här.

Studien visar att människor i kampanjlänen hade mindre motstånd till att en person med psykisk sjukdom bor i närheten och skulle heller eller inte undvika en person med psykisk sjukdom.

I dessa län är man dessutom mer positiv till att arbeta tillsammans med en person som har psykiska problem, och att fortsätta relationen med en person som får psykiska problem. Kampanjen Hjärnkoll ska pågå fram till 2014.