Lund

Region Skåne överklagar vite mot akuten

Region Skåne överklagar idag Arbetsmiljöverkets rekordstora vitesföreläggande kring arbetsmiljön på akutmottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Även om det finns en arbetsmiljöproblematik anser vi inte att situationen på akutmottagningen är så allvarlig att det motiverar ett vitesbelopp av den här storleken, säger Jonas Rastad, regiondirektör i Region Skåne.