Sjöbo

Farliga bakterier i Färsingabadets vatten

En bakterie som kan orsaka svårbehandlade hudinfektioner har hittats i Färsingabadets vatten.

Det var vid en mätning i fredags som man upptäckte att halterna av bakterien låg över riktvärdet, skriver Skånska dagbladet.

Fungerar kloreringen ska bakterien dö, om inte kan den växa till på ledningar och packningar.

Bakterien är framför allt farlig för sjuka och för människor som har ett nedsatt immunförsvar.

Nu inväntar badet svar på de prover som tagits efter chockklorering och returspolning av badvattnet. Det kan bli aktuellt att tömma och rengöra bassängen.