Malmö

Malmö vill slippa betala moms på p-avgifter

Med stöd av en dom i EU-domstolen vänder sig nu Malmö stad till kammarrätten för att slippa betala moms på parkeringsavgifter från 2009. Skatteverket har krävt att Malmö betalar moms motsvarande 26 miljoner kronor.

Kravet kom efter en lagändring 2008 som öppnade upp för att moms, av konkurrensskäl, skulle kunna tas ut vid vissa typer av myndighetutövning

Malmö menar i sin överklagan att det inte var klart att det gällde just parkeringsavgifter förrän saken prövades i högsta instans i januari 2010. Därför vill kommunen slippa betala moms för perioden fram tills dess.