Skåne

Samarbetssvårigheter inom psykiatrin granskas

Socialstyrelsen ska nu granska brister inom Psykiatri Skåne. Det handlar bland annat om säkerhetsbrister inom rättspsykiatrin som upptäcktes under utredningen av ett annat ärende.

Socialstyrelsen kommer särskilt att granska rättspsykiatrin avseende samverkan, informationssäkerhet och anmälningsskyldighet.

Socialstyrelsen anser att det råder oklarheter om vem som ska anmäla säkerhetsbrister och att det föreligger samverkanssvårigheter mellan vuxenpsykiatri och rättspsykiatri.