Skåne

Lunds sjuksköterskeavhopp tas upp i riksdagen

Med anledning av hotet mot den högkvalificerade barnsjukvården i Lund kräver nu riksdagsledamoten Morgan Johansson (S) att socialminister Göran Hägglund (KD) ingriper. Det framgår av den interpellation som Morgan Johansson lämnar in till socialminstern idag.

Igår löpte avtalet ut för de 33 av 45 specialistsjuksköterskor på barnintensiven på SUS i Lund. De har sagt upp sig i protest mot försämrade arbetsvillkor. Det är en kompetensflykt som kan komma att innebära stängda vårdplatser för svårt sjuka barn.

Och det kan även få omfattande nationella konsekvenser, eftersom SUS i Lund är ett av två sjukhus som bedriver denna vård i Sverige.

– Måttet är rågat. Socialministern måste nu ingripa mot de borgerliga regionpolitikernas misskötsel av sjukvården i Skåne. Annars står en barnsjukvård i världsklass inför total kollaps, säger Morgan Johansson (S).

– Det kan drabba svårt sjuka barn över hela landet under många år framöver, fortsätter han.

Den 26 april är sista arbetsdagen för de uppsagda specialistsjuksköterskorna. Att bygga upp en verksamhet som håller samma höga kvalitet beräknas ta mellan 10 och 20 år.