Ramlösaklinik varnas

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) beslöt idag att varna de båda personerna bakom Ramlösa forskningsinstitut.

I rättegången i tingsrätten yrkade åklagaren igår på fängelse för den kvinnliga föreståndaren på Ramlösa forskningsinstitut, som sa sig utföra avancerade blodanalyser och lockade med bot mot allt från cancer till elallergi.

Idag får föreståndaren en varning av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Hon har vida överträtt sina befogenheter och utsatt patienterna för allvarliga risker.

HSAN varnar även den legitimerade läkare som bistått föreståndaren. Han har skrivit under blanka receptblanketter som föreståndaren sedan kunde fylla i, och också det har haft direkt betydelse för patientsäkerheten.