Messing uppvaktas om E22:an

Imorgon kommer infrastrukturminister Ulrica Messing till Malmö för att träffa politiker och näringslivsfolk. Sydsvenska industri- och handelskammaren kräver att regeringen genomför den tidigare planerade utbyggnaden av E22:an.

Regeringen flyttade pengarna till Trollhättan för att rädda Saabs personbiltillverkning.

- Det finns ett starkt missnöje hur regeringen hanterat frågan. Men också kritik mot att regionen varit för svag gentemot regeringen, säger Stephan Mychler, vd i Sydsvenska industri- och handelskammaren, i en kommenterar till den medlemsundersökning bland 700 medlemsföretag som genomförts.

Han menar att Skåne skulle kunna bli en arbetsmarknadsregion med bra kommunikationer.

- Man skulle kunna rekrytera folk från Kristianstad till Lund och tvärtom. Som arbetstagare skulle du kunna jobba på betydligt större områden än idag. Nu är det jobbigt att pendla mellan nordöstra och sydvästra Skåne, säger Stephan Mychler.