Dyrt laga fönsterrutor på Malmös skolor

Kostnaden för krossade fönsterrutor på Malmös skolor ökade kraftigt förra året. Jämfört med året före steg kostnaderna med nästan 30 procent, och bara de nästan 600 glasrutor som krossades på Rosengårdsskolan i somras uppgick till drygt en miljon kronor.

– Vi har försökt mycket under åren, men tyvärr hittar vi inte något bra sätt. Vi har en man som är ute på skolorna och pratar etik och moral, men ännu har vi inte sett någon förbättring, säger Eva Norström, säkerhetssamordnare på Stadsfastigheter i Malmö.

På flera Malmöskolor satsar man på kameraövervakning för att försöka stoppa skadegörelsen, men hittills har det inte hjälpt. Det enda resultatet har blivit att vandaliseringen flyttat utanför kamerans räckvidd, så att staket, träd och lekplatser på skolgårdarna förstörts istället för själva fastigheterna.

Sammanlagt kostade vandaliseringen av Malmös skolor tio miljoner kronor under 2004.  Det är ändå en minskning med över tre och en halv miljon kronor jämfört med året före. Det beror framförallt på att kostnaderna för anlagda bränder minskat mycket kraftigt, bland annat tack vare att man anlitat väktare.

– De har ju många gånger lyckats stoppa mindre bränder, som kanske hade slutat i miljonklassen annars. Vi har jobbat mycket skadeförebyggande genom att ta bort containrar och buskar, säger Eva Norström, säkerhetssamordnare på Stadsfastigheter.