Region Skånes samarbete får godkänt

Region Skåne får nätt och jämt godkänt för sitt sätt att leda det regionala utvecklingsarbetet. Det visar en ny revisionsrapport som för första gången granskat allt arbete med att få Skåne att utvecklas.

Region Skånes revisorer har granskat hur regionstyrelsen och regionens nämnder för utveckling, kultur, natur och miljö, och kollektivtrafik arbetar tillsammans med kommunerna och länsstyrelsen. Och tjänstemännen och politikerna får knappt godkänt.

– Det är svårt att mäta vems insats som ligger bakom om det går framåt eller bakåt. Men jag tycker ändå att rapporten är positiv, säger Christine Axelsson som är regionråd med ansvar för regional utveckling.

En enkätundersökning visar att nästan alla företrädare från staten och kommunerna tycker att Region Skåne ska samordna det regionala utvecklingsarbetet. Men bara sex av tio tycker att Region Skåne klarat sin uppgift bra.

När det gäller resultaten av det gemensamma utvecklingsarbetet framhålls Skånetrafiken och utbyggnaden av bredband. Men annars konstaterar revisorerna att det generellt sett är svårt att utvärdera de samlade effekterna av regionala utvecklingsinsatser.