Felparkeringsärende upp i HD

Högsta domstolen tar under torsdagen upp ett felparkeringsärende i Malmö. Det handlar om ett handikapptillstånd som inte legat tillräckligt synligt i framrutan.

Det var i november 2001 som en 34-årig man var ute med sin handikappade pappa i Malmö. Han parkerade utanför Systemet på Baltzarsgatan i Malmö, men när de kom tillbaka satt en p-bot på 700 kronor under vindrutetorkaren.

Handikapptillstånden fanns i bilen och kunde ses från utsidan, men parkeringsvakten kunde inte se det tillräckligt bra. Sonen och pappan klagade hos polisen, men fick inte rätt.

Då gick man vidare till tingsrätten som gav dem rätt, tillstånden fanns ju trots allt i bilen.

Polisen överklagade då till hovrätten, som också gav föraren rätt. Men hovrätten hade en ganska snårig juridisk diskussion och var inte eniga i sitt beslut.

Bara i Malmö finns omkring 3500 parkeringstillstånd för handikappade utskrivna och polisen i Malmö får varje år in mellan 300 och 400 bestridanden som har med handikapptillstånd att göra. Det här är en stor fråga för polisen.

- Vi måste få klarhet i hur vi ska handlägga de här ärendena ,säger chefen för polisens tillståndsenhet i Malmö Jan Wäring.