Nöjd med regionekonomin trots minus

Region Skånes ekonomi är på väg att komma i balans. Enligt det preliminära bokslutet som presenterades idag gjorde Region Skåne en förlust på 425 miljoner kronor förra året.

Men trots att det är 90 miljoner kronor sämre än budget är regionstyrelsens ordförande Uno Aldegren nöjd med den ekonomiska utvecklingen.

– Förutsättningarna nu att klara ekonomin för 2005 är bättre nu än vad vi räknat med tidigare. Verksamheten har ett högre överskott än planerat. Verksamheterna har alltså utnyttjat resurserna effektivare än planerat, säger han.

Men oppositionen är av motsatt uppfattning.

– De har inte klarat budgeten förra året, och därför blir det svårt i år. Socialdemokraterna och vänstermajoriteten klarar inte att sköta verksamheten, säger Jerker Swanstein, moderaternas gruppledare.