Kemirasanering kan ta dagar

Saneringsarbetet fortsätter efter utsläppen vid Kemira i Helsingborg. Ännu vet man inte när avspärrningarna kan hävas.

– Vi fortsätter nu saneringen, men det finns en cistern till i området. Den kan vi inte inspektera förrän i morgon. De som lämnar avspärrningarna kan inte komma tillbaka igen förrän avspärrningarna har hävts. De måste ta med sig mediciner och husdjur om de måste lämna det avspärrade området, säger Roger Ekström, informationsbefäl vid räddningstjänsten i Helsingborg.