Fortsatt allvarligt läge efter kemolycka

Fortfarande är läget allvarligt vid Kemiras anläggning i Helsingborg. Ytterligare en cistern med miljontals liter svavelsyra är skadad och man försöker undersöka hur omfattande skadorna är.

Tillsvidare får personer som lämnar området inte komma tillbaka igen, men någon fullskalig utrymning är inte aktuell just nu, säger Eva Marie Abrahamsson, brandchef i Helsingborg.