Risken mindre vid Kemiras anläggning

Under natten mot söndag lyckades räddningstjänsten i Helsingborg fylla det hål som fanns intill cisternerna på Kemiras område. Det betyder att marken är något mer stabil och att risken har minskat för att ytterligare en cistern med svavelsyra ska kollapsa.

Tillsvidare är dock avspärrningarna kvar.

- Vi ska göra provborrningar runt cisternen för att kontrollera marken. Om det visar sig att den är stabil kan avspärrningarna hävas, men är den inte stabil måste de vara kvar. Hur länge kan vi dock inte säga nu, säger Torgny Ekholm som är informationsbefäl vid räddningstjänsten.