Stormen kostar Banverket 200 miljoner

Det kommer att kosta Banverket minst 145 miljoner kronor att reparera Södra stambanan efter den stora stormen för fyra veckor sedan. Till det kommer ytterligare kostnader för skador i de östra och västra regionerna. Det visar den sammanställning som nu är klar.

Banverket hoppas på extra ekonomiskt stöd från näringsdepartementet. Men oavsett om man får något eller inte så kommer kostnaderna inte att drabba och försena sen tidigare planerade arbeten och projekt.

Om man räknar in kostnaderna i östra och västra regionen så landar notan efter stormen på omkring 200 miljoner kronor.

- Vi undersöker nu möjligheterna att utöka vårt lånetak, vilket betyder att man kan betala av de här 200 miljonerna på en lång tid så att konsekvenserna blir mindre, säger Göran Olsson ansvarig på Banverket.