Inga långsiktiga skador i naturen

Troligtvis blir det inga långsiktiga skador i djur- och växtlivet i hamnbassängen, trots att enorma mängder svavelsyra läckt ut. Miljökontoret i Helsingborg följer utvecklingen.