Skattepengar satsas på svårbegripligt projekt

De senaste åren har Malmö stad och Region Skåne stöttat en liten internationell organisation i Malmö med sammanlagt 10 miljoner kronor. Men politikern som fattat besluten om att ge pengarna har själva inte riktigt förstått vad de används till.

Organisationen heter IKED och har som syfte att skapa ett internationellt ledande forum för analys- och policyarbete kring kunskapsekonomin.

Det här är något som inte ens politikerna som satsat pengarna riktigt förstår.

- Jag tror nog jag förstår vad de gör med be mig inte försöka förklara det. Jag har i alla fall fått för mig att de gör ett gott arbete, säger Christine Axelsson (s) som är ansvarig regionpolitiker.

- Jag förstår ungefär vad projekten handlar om men jag försöker inte ens förstå det på det sätt som en expert måste förstå det, säger Malmös kommunstyrelseordförande Ilmar Reepalu (s).

Malmö Stad och Region Skåne har sedan 2001 bidragit med över fem miljoner vardera till IKED (The International Organisation for Knowledge Economy and Enterprise Development). Malmö stads pengar betalade förra året miljonhyran för kontoret vid Stortorget i Malmö. Region Skånes pengar gick till kontorets 15 anställda, telefon och datakommunikation.

Men oavsett om man känner till exakt vad IKED gör så är politikerna nöjda med resultatet av jobbet.

- Man har bland annat genomfört en hel del konferenser och seminarier som förlagds till Malmö eller andra platser i Skåne, säger Christine Axelsson.

- Projektet har levt upp till de löften man givit om att man på väldigt kort tid skulle kunna attrahera andra som betalar för verksamheten, säger Ilmar Reepalu.

Men här har Ilmar Reepalu fel. Enligt de ursprungliga planerna skulle IKED ha tre gånger fler anställa i Malmö nu, och en fyra gånger större omsättning. Och av de tio miljoner kronor som IKED begärt av regeringen har man bara fått tre.

- Jag tycker deras redovisningar mest är bludder, säger Rolf Tufvesson (kd), som var ansvarig regionpolitiker när projektet sattes igång.

Han ångrar sig idag.

- Att satsa så mycket pengar på projekt som inte ger något tillbaka till de skånska skattebetalarna tycker inte jag är motiverat, säger Tufvesson.