"Medvetet undanhållande av skatt"

Under rättegången i Malmö tingsrätt mot Malmö Redhawks ordförande Percy Nilsson och två före detta klubbdirektörer hävdade åklagare Håkan Litsegård på måndagen att hockeyklubben medvetet försökt vilseleda skattemyndigheten.

De tre står åtalade för grovt skattebrott, grovt skattebedrägeri och grovt försvårande av skattekontroll.

Åklagaren menar att Malmö Redhawks med filt undanhållit skattemyndigheten arbetsgivaravgifter på totalt dryga 3,3 miljoner kronor för sex utländska spelare under den andra hälften av nittiotalet.

Enligt åklagaren har ishockeyspelarna fått sin lön från Malmö Redhawks utbetald i två delar. Den ena, mindre delen gick varje månad direkt till spelaren och Malmö Redhawks betalade in korrekta arbetsgivaravgifter för summan.

Den andra delen, som uppgick till långt högre belopp, utbetalades till spelarens agent, oftast till ett konto i utlandet och alltid utan att hockeyklubben betalade någon arbetsgivaravgift på summan. Åklagaren anser att de här utbetalningarna också ingick i spelarlönen, och att de åtalade försökt dölja att pengarna var lön till spelarna.

De tre åtalade förnekar brott och menar att de hela tiden varit säkra på att de följt lagen när det gäller arbetsgivaravgifterna.

Att agenterna fick stora summor av Malmö Redhawks förklarar Percy Nilssons advokat Leif Silbersky med att det var ett helt normalt förfarande.

– Man var tvungna att ha det här upplägget för att man skulle få ett uppehålls- och arbetstillstånd för spelarna, att ha ett separat avtal som garanterade en minimilön för att de skulle få spela, och sedan gick då överskottet via agenten. Det är ett vanligt förfarande i de här kretsarna, säger Leif Silbersky.