Rädslan för hot problem i skolan

Rädslan för hot och våld upplevs av lärare och elever som det största arbetsmiljöproblemet på gymnasieskolorna i Malmö. Det visar en kartläggning som Arbetsmiljöverket gjort.

– De problem som lärarna upplever är i princip desamma som eleverna upplever, och det är att riskbilden har ökat vad det gäller hot och våld. Man oroas över externa besökare, som kan göra att man utsätts för hot på skolan, men också att drogmissbruket ökar, säger Eva Karsten, arbetsmiljöinspektör.

Under vintern har Arbetsmiljöverket inspekterat hälften av Malmös gymnasier och Komvuxskolor. Syftet med detta har varit att undersöka hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar.

Under undersökningen har man intervjuat både elever, lärare och skolledning om vad de tycker om miljön på skolan. Den färdiga rapporten lämnas över till utbildningsförvaltningen, och utbildningsdirektör Matz Nilsson är inte förvånad över bilden som målas upp.

– Jag tycker att vi redan nu innan har vidtagit en mängd olika åtgärder i förvaltningen, som en handlingsplan för trygg och säker skola och vi jobbar aktivt med en drogpolicy. Nu gäller det att få de här dokumenten att bli kända, säger Matz Nilsson.