Skadeståndskrav mot Kemira

I tre dagar var området kring Kemira avspärrat på grund av svavelsyrautsläppet. Och nu börjar skadeståndskraven att komma in till Kemira Kemi. Ett företag som drabbades hårt av avspärrningarna var Pizzeria Heden i Helsingborg.