Babyboom på gång i Skåne

De närmaste åren kommer barnafödandet i Skåne att öka kraftigt. En ny utredning föreslår stora satsningar på förlossningsvården och vården av nyfödda barn. Men samtidigt måste mammorna förbereda sig på att de på grund av platsbrist måste föda på något annat sjukhus än de hade tänkt sig.

I utredningen som behandlas av Hälso- och sjukvårdsnämnden på måndag räknar man med att barnafödandet  i Skåne kommer att öka med en fjärdedel. 2013 räknar man att det föds 3 500 fler barn varje år i Skåne.

Enligt utredaren behöver Region Skåne direkt förstärka vården, särskilt vården av förtidigt eller sjuka nyfödda barn i Malmö och Lund. Åtgärderna kostar uppåt 20 miljoner kronor.

Om babybommen blir så kraftig som prognoserna säger måste också stora nya resurser satsas på mödravården. Det är särskilt kvinnor i Malmö som kommer att blir gravida framöver, och enligt utredningen måste de blivande mammorna ställa in sig på att få åka till exempel Kristianstad eller Växjö för att föda barn och ta igen sig.

Redan idag är det ibland fullt på Universitetssjukhuset MAS i Malmö i, och framöver kommer platsbristen att bli värre. Sven Montan på sjukhusledningen på sjukhuset tänker sig att barnmorskorna inom mödravården i Malmö ska försöka få mammorna att välja förlossningskliniker med lägre beläggning.

Torbjörn Esping