Kemisalarna i Skåne får underkänt

De skånska kemisalarna har många brister vad det gäller säkerhet. Av 71 inspekterade skolor var det bara fyra som fick godkänt, medan de övriga får kritik av Arbetsmiljöverket för bristande säkerhet.

Ändå har situationen förbättrats något, sedan den senaste större inspektionen för sex år sedan.

– Man kan säga att de allvarligare bristerna har försvunnit, medan man fortfarande har vissa små brister på skolorna. I stort sett har det förbättrats, säger arbetsmiljöinspektör Alena Ansheimer.


Borde inte säkerheten i kemisalarna vara bättre?

Jo, för alla lärare borde vara behöriga, och då vet man vilka risker som finns, när man hanterar kemikalier, så egentligen skulle allt vara i ordning, säger hon.

Under de senaste två åren har bara fyra olyckor och tillbud i kemisalar rapporterats i Skåne. Efter inspektionen har Arbetsmiljöverket emellertid insett att mörkertalet är stort - det är mer regel än undantag att skolorna låter bli att rapportera de mindre incidenterna och tillbuden.

– Stora olyckor är ju klart, men ett tillbud där man till exempel få syra på handen, är inte så allvarligt, och det rapporteras inte, säger Alena Ansheimer.