Lunds Energi storsatsar på flis

Efter misslyckandet med geotermiprojektet vill Lunds Energi bygga fliseldade kraftvärmeverk för 800 miljoner. Bolaget avser att sätta igång med en förstudie för värmeverk på Gunnesboområdet i Lund.

– Vi måste ha en långsiktig säker försörjning för fjärrvärmekunderna i Lund, säger Jan Samuelsson, koncernchef för Lunds Energi som också hänvisar till att skattesystemet gynnar värmeproduktion från flis.

Företaget binder sig inte alls vid att bygga vid Gunnesbo, det är bara ett av flera olika alternativ. Men där finns tomter som skulle kunna vara lämpliga. Rent ekonomiskt avskräcker heller inte en investering på 800 miljoner - företaget är solvent, säger Jan Samuelsson. Trots att man förlorat stora summor på fiaskot med geotermiprojektet, tror han att man har kundernas förtroende i en ny jättesatsning.

– Kunderna är intresserade av en säker, tillförlitlig och prissäker leverans av fjärrvärme, säger Jan Samuelsson.

– Det finns en väsentlig skillnad mellan de bägge projekten. Det här vi talar om nu är konventionell teknik. Djupgeotermin var spetsteknologi som innehöll stora riskmoment.