Svavelsyra flyttas till Landskrona

Kemira Kemi kommer tillfälligt att lagra den svavelsyra som töms ur cisternen i Helsingborg i Landskrona hamn. Men Landskrona kommun vill helst stoppa lagringen eftersom även den nya tanken ligger nära bostadshus.

– Erfarenheten från Helsingborg visar ju att vi även här har för kort skyddsavstånd till bostäder. Det är inte mer än 400 meter, säger Håkan Ärnflykt, miljöinspektör i Landskrona kommun.

Den cistern som Kemira Kemi nu flyttar över svavelsyran till får användas för att lagra 50 000 ton svavelsyra om året. Om Kemira Kemi skulle gå över den gränsen skulle kommunen ha möjlighet att stoppa lagringen genom att en tillståndsprövning då måste ske. Det är länge sedan som svavelsyra lagrades i Landskrona hamn. Kommunen anser att området där syran lagras måste vallas in för att förhindra läckage och kommer att kräva det av Kemira Kemi - men kommer inte att sätta det som ett villkor för lagringen.

– Jag tror inte att det behövs, säger Håkan Ärnflykt. Jag tror att Kemira nu vill visa att man kan sköta hantering av svavelsyra på ett bra sätt i fortsättningen.