Sviktande förtroende för Position Skåne

Region Skånes förtroende för sitt marknadsföringsbolag Position Skåne sviktar efter bolagets ovilja att arrangera segeltävlingen Americas Cup.

Regionstyrelsens ordförande Uno Aldegren (s) vill inte säga att han har förtroende för verkställande direktören i Position Skåne:
– Jag ska över huvud taget inte kommentera varken VDs eller bolagslednings agerande sista tiden alls. Redan det är ju en markering att jag tycker att den här typen utav frågor i varje fall först prövas internt.

Deltävlingen till Americas Cup är den största skånska turistsatsningen någonsin, 40 miljoner ska satsas på segeltävlingen. Men tiden är knapp, allt måste förberedas på ett halvår. Och regionens marknadsföringsbolag Position Skåne, som fått uppdraget att genomföra evenemangen, är motvilligt.
– Motvilligt, det är väl ett ganska försiktigt sätt att uttrycka sig på, säger Uno Aldegren.