Malmö

Tungmetaller läckte ut vid skrotbrand

1:24 min

Tungmetaller har läckt ut i både mark och vatten i samband med branden på Stena recycling i Malmö förra veckan. Det visar de första provsvaren som miljöförvaltningen har tagit del av. Nu förbereder kommunen en polisanmälan om misstänkt miljöbrott.

– Vi misstänker att detta är ett miljöbrott. Man får inte släppa ut orenat vatten eller orenad rök på det här sättet. De har inte gjort det frivilligt, men där ändå ett miljöbrott, säger Susanna Johnmark, miljöinspektör på Malmö stad.

Det var på torsdagskvällen i förra veckan som branden på återvinningsanläggingen i norra hamnen i Malmö startade. Under det långa släckningsarbetet rann farliga ämnen från släckvattnet ut i både marken och en intilliggande damm.

De första proverna som en konsultfirma gjort på uppdrag av återvinningsföretaget visar på förhöjda halter av bland annat koppar, bly och zink. Men även andra farliga ämnen kan ha läckt ut.

– Väldigt mycket plast har brunnit. När plast brinner på det här sättet så blir det dioxiner. Ett sorts gift som kommer ut främst i röken. Till viss del är det vattenlösligt och kan ha kommit ut i vattnet och i marken, säger miljöinspektör Susanna Johnmark.

Från kommunens sida ställer man nu en rad krav på företaget för att öka säkerheten. Bland annat vill man se högre vallar runt anläggningen så att förorenat släckvatten inte ska kunna läcka ut. Men kommunen vill även se en ökad egenkontroll för att förhindra att en ny brand uppstår.

– De har fått in någon typ av material som de inte ska ha. Det är förmodligen därför det har börjat brinna, säger miljöinspektör Susanna Johnmark.

Fler artiklar: