Dansk-svensk skola planeras

En svensk-dansk grundskola som ger behörighet till gymnasierna på båda sidorna av sundet, det är visionen på Geijerskolan i Malmö, där man nu vill starta en särskild klass för danska elever.

En svensk-dansk grundskola som ger behörighet till gymnasierna på båda sidorna av sundet, det är visionen på Geijerskolan i Malmö, där man nu vill starta en särskild klass för danska elever.

I takt med att fler danska familjer bosätter sig i Malmö, ges nya önskemål till den svenska skolan.

- Allteftersom fler danska föräldrar bosätter sig här så diskuterar de om deras barn ska gå i svensk skola, men ändå få möjligheten att studera vidare i Danmark. Och motsvarande diskussion gäller svenska familjer i Danmark, säger hon.

Planerna ligger ännu i sin linda och frågorna är många om hur det ska fungera praktiskt, till exempel hur två olika skolplaner ska rymmas under ett tak. Men Anna-Karin Andersson har idéer om hur undervisningen skulle kunna se ut i framtiden.

- När man läser om Skånes historia kan man även läsa Bornholms och Själlands historia, och integrera båda ländernas historia, säger hon och hoppas på en start läsåret 2006.