Chefsutbildning ska öka mångfalden

Trots hög utbildning är det svårt för många invandrarakademiker att få en in fot på arbetsmarknaden.

Så nu satsar fackförbundet SIF på särskilda traineeplatser för invandrare och att utbilda personalchefer i Malmö och Helsingborg i mångfaldsfrågor.

Det är ofta i rekryteringsprocessen som invandrarakamiker slår i glastaket. Personalchefen känner inte till utländska examina, och kan inte bedöma referenser på ett bra sätt. Men med utbildning så kan rekryterare lära sig att värdera kompetensen hos sökande med annan bakgrund och vilka fördelar det innebär att öka mångfalden hos personalen .

I projektet ingår också att ordna 15 traineeplatser om året. Om arbetsgivaren vill fortsätta anställningen kan SIF hjälpa till att ordna de komplettarande utbilningar som behövs.