Tysta miljöer en konkurrensvara

Nu ska Skånes tystaste platser kartläggas. Vägverket, Region Skåne och Länsstyrelsen ska tillsammans med de skånska kommunerna arbeta för att bevara tystnaden.

Lugna och bullerfria miljöer som Pålsjö skog en sommardaghåller på att bli en bristvara, inte minst i Skåne. Allt för ofta störs vi istället av buller. Nu ska all tysta områden kartläggas för att kunna skyddas från buller först ut är kommunerna Hässleholm och Helsingborg.

Trafikplanerare Nils Lindgren på Stadsbyggnadskontoret i Helsingborg är en av de ansvariga bakom kartläggningen.

– Staden ska bli attraktivare och locka hit folk. Vi har ett tryck på folk som vill flytta hit. Natur och kultur kan vi erbjuda, och tysta områden kan också vara något att framhålla, säger han.

I Helsingborg har man hittills kartlagt fyra områden, Fredriksdals friluftsmuseum, Pålsjö skog, Vasatorp och ravinen i Ramlösa brunnspark. I dessa områden är det officiellt tyst, det vill säga det beräknade genomsnittsljudet är lägre än 40 decibel. Och nu är det tänkt att de ska skyddas.