Ny lag väntas efter Kemiraolycka

I den riskanalys som brandförsvaret i Helsingborg mot betalning tagit fram till Kemira, fanns inte den vattenledning med, som orsakade jätteutsläppet av svavelsyra med.

– Det jag funderar på är var finns det fler sådana här vattenledningar i vår stad och i landet i övrigt. De konsekvensbedömningarna finns inte med i riskbedömningar. Mig veterligt finns det ingen som har full kontroll på detta, säger Eva Marie Abrahamsson som är brandschef i Helsingborg.

Andra riskområden är ledningar intill strömförsörjningsanläggningar, och vid andra känsliga verksamheter, där underminering av läckande vattenledningar kan skapa problem. Eva Marie Abrahamsson förväntar sig en kommande lagändring gällande nya vattenledningar, och en diskussion om de befintliga.

Brandförsvaret fungerar både som konsult, och granskande myndighet för Kemira Kemi och andra företag i kommunen.