MKB förstår Datainspektionens beslut

Det kommunala bostadsbolaget MKB:s registrering av känsliga uppgifter om hyresgäster strider mot personuppgiftslagen. Datainspektionens beslut presenterades på tisdagen.

I de e-postmeddelanden som registren utgör finns noteringar som ”svart bryter på franska” och ”troligen psykisk sjuk”.

- Jag tycker att Datainspektionens beslut ser balanserat och rimligt ut. Jag kan inte ha några invändningar mot det. Kom ihåg att det här är anteckningar och post ifrån 90-talet. Idag gör vi inte på det här sättet, idag har vi akter för störningsärenden. Och vi använder inte, så vitt jag vet, några sådana här irrelevanta omdömen om människor idag, säger MKB:s vd Lars Birve.

Datainspektionen kommer dock inte att gå vidare med ärendet eftersom registernoteringarna är flera år gamla och eftersom åklagaren redan har inlett en förundersökning.