Turismsatsningar i Skåne skrotas

Det är nu klart att flera turistprojekt i Skåne får läggas ner, för att ge plats åt den omstridda segeltävlingen America’s Cup. Det här beslutades på tisdagen vid ett extrainsatt styrelsemöte i Region Skånes marknadsföringsbolag Position Skåne.

Bland annat kommer marknadsföringen av Wallander-filmerna i Skåne slopas helt.

– Vi tror att America’s Cup kommer ge så mycket turistiska effekter, så att det inte kommer att skada oss så mycket, säger Semmy Rülf, vd för Position Skåne.

Förutom att Wallanderprojektet skrotas, kommer flera andra projekt få en rejält bantad budget. Bland dem märks satsningar på Öresunds IT, Life Science, Food Skåne och kampanjer för att locka utländska turister till Skåne. 

America’s Cup kostar i år fem miljoner kronor i bantad budget, men även de två kommande åren kommer Position Skåne tvingas till besparingar för att klara av den här satsningen.

– Drygt sju miljoner kronor kommer vi att behöva dra ner de kommande åren, och det kommer att innebära dramatiska påverkningar på verksamheten, säger Semmy Rülf.

Att projektet Wallander i Skåne läggs ner kan komma att drabba turismen i Ystad. Där är moderaten Thomas Lantz oppositionsråd, men han är också vice ordförande i Position Skånes styrelse och var med om att klubba igenom ett beslut som alltså kan missgynna hans hemkommun.

– Jag måste ju se helheten utifrån ägarens direktiv, när jag sitter på den här posten, så det är inte svårt att skilja på rollerna, säger Thomas Lantz.