Invandrare ska lockas till lumpen

Det är för få ungdomar med invandrarbakgrund som gör lumpen. Det menar Pliktverket, som vill locka första och andra generationens invandrare i bland annat Malmö att göra värnplikt.

– Det finns ju en allmän önskan om att försvarsmakten precis som andra delar av samhället ska återspegla samhället i helhet, säger Christoffer Albrecht, projektledare på Pliktverket.

Bland de personer med helsvensk bakgrund som mönstrade under 2003 var det ungefär en tredjedel som sedan fick göra lumpen. Bland ungdomar med invandrarbakgrund, det vill säga de som själva är födda utanför Norden eller har minst en utomnordisk förälder, var det bara en femtedel.

Vad snedrekryteringen beror på är inte helt klart. Bristande kunskaper från skolan, som gör det svårare att klara mönstringstesterna, kan vara en förklaring.

– Den här målgruppen kommer från storstadsområden, där skolmiljön sannolikt inte främjar deras skolprestationer. Det är en tuff skolmiljö, stora klasser och hårt ansträngda lärare, säger Christoffer Albrecht.

Samtidigt visar Pliktverkets undersökningar att kunskaperna om värnplikten är sämre i samma grupp, och att ungdomar med invandrarbakgrund är överrepresenterade bland de tio procent som varje år skolkar från mönstringen.

Med hjälp av pröva-på-dagar på Revingehed för både ungdomar och föräldrar, värnpliktiga som hälsar på i skolan och en informationsmonter på Boxnings-SM i Rosengård, hoppas Christoffer Albrecht att man kan ge ungdomar med invandrarbakgrund bättre förutsättningar för att göra lumpen.