Biljettfusk stoppas på Skånetrafiken

Skånetrafiken tar nu fram ett nytt biljettsystem för att förhindra förfalskning och för att hinna kolla fler resenärer. Förra året spärrade Skånetrafiken ett hundratal falska kort som användes för att åka med buss och tåg i Skåne.

Det handlar om både rabatt- och periodkort, där informationen i magnetremsan har kopierats och överförts till andra kort, som sedan sålts vidare.

– Vi ser allvarligt på när det inträffar. Förra året spärrade vi ett hundratal kort, när vi sett att det förekom dubbletter, säger Mats Lundberg, tekniskt ansvarig för biljettsystemet på Skånetrafiken.

Både originalet och kopian spärras efter några dagars användning.

Från och med årsskiftet 2006-2007 införs ett nytt biljettsystem i Skånetrafiken.

De nya korten behöver bara hållas upp mot läsaren. Det blir enklare och snabbare för resenärerna att åka, svårare för förfalskarna att knäcka krypteringen, och enklare för Skånetrafiken att stoppa tjuvåkandet.

– Kontrollmöjligheten, framförallt på våra tåg, blir mycket snabbare och då kan vi hinna med och kolla alla resenärer, säger Mats Lundberg.